Andreas Heeger

070-003 93 23
andreas@adderaassistans.se
Smedgatan 3 1 tr, 827 35 Ljusdal

Stephanie Möller

070-003 93 24
stephanie@adderaassistans.se
Ullsättersvägen 2B, 824 34 Hudiksvall

Per Fock

070-585 33 88
per@adderaassistans.se
Ullsättersvägen 2B, 824 34 Hudiksvall

Anni Walther

070-393 93 26
anni@adderaassistans.se
Ullsättersvägen 2B, 824 34 Hudiksvall

Har du frågor?

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig!

  Visselblåsarfunktion

  En visselblåsare är en person som rapporterar om något som inte går rätt till i organisationen. Visselblåsarfunktionen finns för att du ska kunna slå larm.

  Som visselblåsare kan du välja att vara helt anonym.
  Använd länken nedan och fyll i rapporteringsformuläret för visselblåsning. Tänk på att beskriva ditt ärende noggrant.

  Vad kan rapporteras?

  Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla allvarliga arbetsrelaterade missförhållanden eller oegentligheter (eller misstanke om sådana) inom Addera Assistans som rör:

  • Olagliga aktiviteter
  • Ekonomisk brottslighet
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa

  Rapportera visselblåsarärende