Nyheter

Information om aktiviteter. Ett nyhetsbrev som skickas ut en gång per månad. Kan innehålla aktiviteter, månadens assistent, information om något sker kring nya direktiv, tips på lokala arrangemang etc !!, bilder, nyhetshändelse lokalt Gävleborg/Hälsingland