Arbeta på Addera assistans

Våra personliga assistenter är vår viktigaste resurs. För att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och trivas på ditt jobb, är vi en närvarande arbetsgivare som erbjuder attraktiv lön, friskvårdsbidrag, utbildningar och olika aktiviteter. Vi vill att du ska känna en trygghet om du skulle råka bli sjuk eller om någon olycka skulle hända på jobbet. Därför har vi kollektivavtal genom Kommunal för vår personal.

Lämna gärna in en intresseanmälan om du vill arbeta hos oss som Personlig Assistent.

Kollektivavtal – Din trygghet

Våra personliga assistenter är vår viktigaste resurs. För att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och trivas på ditt jobb, är vi en närvarande arbetsgivare som erbjuder attraktiv lön, friskvårdsbidrag, utbildningar och olika aktiviteter.
Vi vill att du ska känna en trygghet om du skulle råka bli sjuk eller om någon olycka skulle hända på jobbet. Därför har vi kollektivavtal för alla våra assistenter. Vi följer Kommunals kollektivavtal.

Lämna gärna in en intresseanmälan om du vill arbeta hos oss som Personlig Assistent.

Friskvård

Vi vill att våra anställda skall må bra, därför erbjuder vi ett förmånligt friskvårdsbidrag. På Skatteverkets hemsida finns information om vad du kan använda din friskvårdspeng till!

Försäkringar

Kollektivavtalet innebär också att vi som arbetsgivare tecknar en rad olika försäkringar för dig som anställd. Vi värnar om vår personal, hos oss har de en trygg anställning. 

Utbildning

Vi tycker att utbildning är viktigt. Därför ser vi gärna att våra anställda förkovrar sig i vår assistentutbildning som vi har löpande. Även utbildningar som kopplas till olika diagnoser. Är du som assistent trygg i din roll kommer våra kunder att vara trygga med våra assistenter! Vi hjälper till att hitta relevanta utbildningar som ger dig den kunskap du behöver för att känna dig trygg på arbetet!

Lön

Addera assistans strävar efter att ha bra villkor för vår personal. Vår målsättning är att ligga över branschens snitt gällande lön. Lönerevision sker årligen. Kollektivavtalet säkerställer semesterersättning, försäkringar och pensionsavsättningar Lönen betalas ut den 25:e varje månad. Lönen betalas ut i efterskott, dvs den tid du arbetat i januari får du utbetalt den 25:e februari osv

Bra arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor för att förbättra miljön på ditt jobb. Det kan handla om allt från att förbättra säkerheten till att se över lämpliga hjälpmedel. Att förbättra din arbetsmiljö ingår i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Arbeta med barn

Som Personlig Assistent arbetar du med att assistera en människa att utföra de uppgifter personen skulle vilja utföra, men som personen på grund av sin funktionsnedsättning inte klarar av. En personlig assistent kan tex hjälpa personen med funktionsnedsättning med allt ifrån att klä på sig, äta och förflytta sig till att hjälpa till med att handla, arbeta eller studera. Arbetet som personlig assistent kan variera mycket beroende på den assistansberättigades behov. En mycket viktig egenskap som personlig assistent är därför förmågan att vara lyhörd och uppmärksam.

Att arbeta i någon annans hem

Att ha sin arbetsplats i någon annans hem är ganska speciellt. Återigen gör detta att förmågan att vara lyhörd blir viktig. Det skiljer sig ofta mycket mellan olika personer vilka regler man har i sitt hem. Vad som är OK i någons hem kan vara helt fel i någon annans. Det är också viktigt att ta hänsyn till anhöriga till den assistansberättigade.

Tystnadsplikt

Som personlig assistent har du tystnadsplikt. Det innebär att du inte får lämna ut några uppgifter om personen du arbetar åt. Tystnadsplikten gäller också uppgifter om personens familj och gäller även efter att man slutat som personlig assistent. Denna skriver du under när du signerar ditt anställningsavtal!

Arbeta som anhörig

Som anhörig kan du själv välja att arbeta som personlig assistent. Det gäller både för dig som förälder som har ett barn med funktionsnedsättning eller annan anhörig till barn eller vuxen med personlig assistans. För många innebär det en trygghet att ha en eller flera anhöriga som personlig assistent. Om du vill arbeta som personlig assistent åt anhörig blir du anställd hos oss på Addera assistans och får därmed tillgång till trygghet i form av försäkringar och avsättning till pension via vårt kollektivavtal. Som anhörig kan du välja själv hur mycket du vill arbeta och om ni även vill anställa externa assistenter. Det är vanligt att man som förälder eller annan anhörig arbetar i någon utsträckning som personlig assistent åt en anhörig.

Assistans för barn

Barn har rätt till personlig assistans precis som alla andra. Som förälder kan det vara tufft att bestämma sig för att ansöka om personlig assistans. Att själv ta hand om sitt eget barn oavsett barnets funktionshinder är något som sitter djupt rotat hos många föräldrar. Att ta steget att söka om assistans för sitt barn kan därför ta tid. Det kan också vara svårt att veta om ens barn har rätt till personlig assistans. Var går gränsen mellan mitt naturliga ansvar som förälder och möjligheten att få hjälp av en personlig assistent? Om du är osäker på om ditt barn är berättigad till personlig assistans kontakta oss. Det som är viktigt att veta är att du som förälder också kan arbeta som personlig assistent åt ditt barn

Rollen som assistent

Det ställer ofta lite extra krav på att arbeta som assistent åt barn. Assistenten ska fungera som barnets förlängda armar och ben och göra som barnet vill. Det kan göra att det uppstår lite speciella situationer gentemot barnets föräldrar. Om barnet vill göra något som föräldrarna inte vill (tex vara ute och leka i snön) ska assistenten göra det barnet önskar. Assistentens roll är inte heller att uppfostra barnet. Det är föräldrarnas uppgift. Det är därför viktigt att du som assistent är lyhörd och att du har en bra dialog med föräldrarna. Vi på Addera assistans ser till Barnperspektivet, det vill säga att vi ska i möjligaste mån se till barnets bästa, barnets intressen och vilja!