Addera Assistans

Lokalt nära dig

Varför Addera Assistans?

Vi gör det tillsammans
  • Hos oss är det självklart att det är du och ingen annan som bestämmer vilka personer som skall arbeta som dina personliga assistenter
  • Vi vet att bra villkor och friskvård för assistenter är viktigt!
  • Nära samarbete med din kundansvarig på Addera Assistans

  • Frekventa aktiviteter för dig som kund och din personal
  • Ekonomisk redovisning, vad har assistansersättningen gått till.

Vi är den Lokala och Nära assistansanordnaren som gör det TILLSAMMANS med dig som kund och anställd.

Lokalt & nära

Vi brinner för att göra skillnad. För oss är det viktigt att vi gör det tillsammans. Du som kund är med och påverkar hur din vardag skall se ut, vem som arbetar som assistent och hur assistansersättningen skall fördelas. Assistans bygger på ett individuellt upplägg tillsammans.