Vårt förhållningssätt och våra rutiner för att hantera Coronaviruset är i enlighet med Folkhälsomyndighetens
krav, rekommendationer och restriktioner. Läs mer om dem här